Platforma MVRO

Rozvojový deň v Bratislave

V Univerzitnej knižnici v Bratislave sa zišlo 17. októbra okolo stovky účastníkov, ktorých zaujíma ako Slovensko pomáha vo svete. Téma tohtoročného podujatia bola spolupráca všetkých aktérov zapojených do procesu rozvojovej spolupráce.

V roku 2000 sa svetoví lídri na Miléniovom samite OSN dohodli, že sa do roku 2015 spoločne pokúsia znížiť na polovicu počet ľudí, žijúcich v extrémnej chudobe. Medzinárodný deň boja proti chudobe (17. október) je vhodný deň na sebareflexiu a zamyslenie nad zvyšovaním účinnosti rozvojovej spolupráce, preto Platforma mimovládnych rozvojových organizácií pokračuje v tradícii organizovania verejnej diskusie na aktuálne rozvojové témy v tento deň.

Predsedníčka Platformy MVRO Zuzana Fialová počas tohtoročného podujatia zdôraznila: „Už nevnímame prijímajúce krajiny ako chudákov bezmocne čakajúcich na našu pomoc. Snažíme sa v spolupráci s nimi vytvárať dôstojné podmienky na život vrátane prístupu k vzdelaniu  a umožniť, aby sa oni sami stali motorom rozvoja vo vlastnej krajine. Veríme, že ľudia v rozvojových krajinách môžu byť naši  plnohodnotní partneri a nie pasívni príjemcovia pomoci.„

Výkonná tajomníčka Platformy MVRO Lenka Nemcová dodala: „Je preto potrebné poukázať na konkrétnych príkladoch zo Slovenska ako aj  z neďalekého zahraničia, na dôležitosť spolupráce všetkých aktérov, zapojených do rozvojovej spolupráce a účinne budovať partnerstvá pre rozvoj. Pre zvyšovanie efektívnosti je dôležitá mobilizácia špecifických kapacít všetkých relevantných aktérov vrátane podnikateľských subjektov, ktorí majú potenciál zapájať sa do procesu rozvojovej spolupráce.“

Funkčný model zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce, predstavil  v rámci Rozvojového dňa generálny riaditeľ Odboru pre súkromný sektor a rozvoj z rakúskej rozvojovej agentúry ADA, pán Gunter Schall. Za Platformu MVRO predstavila ďalej  hodnotiacu správu mimovládnych organizácií, zameranú na analýzu dvojstrannej rozvojovej pomoci SR v roku 2011 jej koordinátorka pre rozvojovú politiku Nora Beňáková. Do diskusie o dôležitosti zapojenia rôznych aktérov do rozvojovej spolupráce sa zapojili  reprezentanti z MZVaEZ SR, MF SR, SOPK, odborníci z akademického prostredia, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií.

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v spolupráci s PDCS pripravila v tomto roku už druhý ročník fotografickej súťaže pre amatérov a profesionálov „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ a Rozvojový deň bol zároveň príležitosťou na vyhlásenie víťazov 3 najlepších fotografií a otvorenie výstavy. Výstavu 30 najlepších fotografií budú mať záujemcovia možnosť zhliadnuť na výstavách v rôznych kútoch Slovenska.

Podujatie bolo organizované v rámci projektu „V4 Aid – United support for Millenium Development Goals“, financovaného zo zdrojov Európskej komisie a podporené zo zdrojov SlovakAid a európskej konfederácie mimovládnych organizácií CONCORD.

Fotogaléria

Platforma MVRO © 2012 Všetky práva vyhradené.

Hore Desktop verzia