Aktuality

Všetky aktuality

Členovia

ADRA Slovensko
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Centrum pre európsku politiku
ČLOVEK  V OHROZENÍ
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Habitat for Humanity
Magna
Nadácia INTEGRA
Nadácia Pontis
NISPAcee
PDCS
SAVIO o.z.
Slovenská humanitná rada
Slovenská katolícka charita
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Slovenský červený kríž
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Pozorovatelia

Academia Istropolitana Nova
Nadácia Milana Šimečku
Slovenský výbor pre UNICEF
AIESEC Slovensko
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Karpatská nadácia
Trnavská Univerzita v Trnave – fakulta zdravotnictva a sociálnej práce

Meňme svet spolu

Staňte sa členom PMVRO

Zobraziť info

Kampane

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Hospodárské noviny
CONCORD